Privacybeleid

Wie zijn we

Wij zijn Ostreti, een onderdeel van Startby. Ontbijtservice aan huis voor elke gelegenheid.

Jonathan Lafaut
Haeghensgoed 66
9270 Laarne
BE – België

BE0676 928 059

Op deze website verzamelen wij persoonsgegevens

Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Ostreti hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ostreti houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wat doen we verder met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens, bijvoorbeeld gegevens over je bezoeken aan onze website.

Om je bestelling te kunnen leveren

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen wij jouw bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten die zorgt voor de aflevering van je pakketje.

Nieuwsbrieven

Voorlopig hebben we nog geen nieuwsbrieven.

Winkelen op maat

Wij willen je helpen met winkelen, bijvoorbeeld door je te wijzen op artikelen die voor jou interessant zijn. Dit baseren wij op eerdere bezoeken of aankopen. Daarnaast kunnen wij je advertenties tonen op basis van eerdere bezoeken op onze website en op websites van derden. Dit gebeurt op basis van cookies en je IP-adres dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je op dat moment surft. U kan deze cookies steeds uitzetten in de browser die u gebruikt.

Fraude

Wij gebruiken uw klantgegevens om fraude te onderzoeken en tegen te gaan.

Wat doen we niet met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens nooit om te verkopen aan andere partijen.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

Uw e-mail adres als u boodschappen of vragen plaatst op onze website, uw e-mail adres als u dit aan ons communiceert en alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie). Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates van onze website, om u later te contacteren voor directe marketingdoeleinden en om uw aankopen naar u te versturen.

Het gebruik van cookies: 

Kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Ostreti maakt enkel gebruik van functionele cookies. Deze hebben een functionele rol binnen onze site, bijvoorbeeld een winkelwagentje onthouden. Deze cookies vallen niet onder de cookiewet.

Veiligheid: 

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de codering technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren via onderstaande gegevens of via het contact formulier op de startpagina.

Via e-mail: info@ostreti.be
Via telefoon: +32 497 835 724

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van ons regelement voor de bescherming van de persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Op aanvraag bieden wij de bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve on te contacteren op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.